• 06 3851 2062

  • info@si-you.nl

  • Heythuysen en Veldhoven

Niet iedereen kan verwoorden waarom ze zich niet fijn voelen. Hierdoor wordt het gedrag wat ze vertonen niet begrepen en vaak als probleemgedrag bestempeld. Wij zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren van prikkelverwerkingsproblemen door te kijken naar gedrag en gesprekken te voeren met de mensen in de directe omgeving van de cliënt. Zo’n si onderzoek kan er als volgt uit zien: 

  • Kennismakingsgesprek. Dit kan via de telefoon maar ook met beeldbellen. We willen weten wat het probleem is en wat kunnen wij bieden. 
  • Kennismaking met cliënt. We willen graag contact hebben met de cliënt, d.m.v. een gesprekje, een spelletje spelen of samen bewegen, net wat aansluit bij die persoon. 
SI onderzoek aan huis

  • Dossier onderzoek. We vragen via jou de uitslagen van andere/eerdere onderzoeken die al gedaan zijn, zodat we deze kunnen integreren in ons verslag (indien relevant). Zo wordt alle informatie die al bekend is niet nog een keer onderzocht en gaat deze ook niet verloren. Je kunt hierbij denken aan een verslag van de psycholoog en/of een andere therapeut of van de koninklijke VISIO. 

  • Observatie van verschillende momenten in het dagelijks leven. Eten en verzorging, spelen, werken en ontspannen of een moment waar vragen over zijn. Het kan zijn dat we dit live doen maar we vragen ook altijd om videobeelden. Zo kunnen we de gebeurtenissen een aantal keren terugkijken en dus beter zien hoe onze cliënt reageert. De meeste informatie halen we uit situaties waarin het goed gaat. Wanneer iemand al boos bang of verdrietig is kunnen we niet meer zien wat hier de oorzaak van is en zien we alleen vecht of vlucht gedrag. 

  • Afnemen van vragenlijsten. Deze kunnen ingevuld worden door de cliënt of zijn naasten. De bekendste vragenlijst is de Sensory Profile. Maar wij maken ook vaak gebruik van een lijst die een selectie weergeeft uit de vragenlijst van Olga Bogdashina (de echte lijst heeft 232 items) en een lijst speciaal voor dementie. We bekijken niet alleen de eindscore van de lijsten maar ook wat er precies ingevuld is om zo een compleet beeld te krijgen over de prikkelverwerking. We zijn dol op extra opmerkingen tussen de items door, dus schrijf er zo veel mogelijk bij.

  • Resultaat: we maken een verslag waarin de voorkeurszintuigen beschreven staan en wat de prikkelbehoeften zijn (hyper en hyporesponsiviteit). Hoe de alertheid het beste gereguleerd kan worden en wat de invloed is van de omgeving en wat de beste benaderingswijze is. We sluiten onze verslagen altijd af met een begrijpelijk antwoord op de hulpvraag, adviezen op maat en praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt. 

  • Eindgesprek: het verslag lichten we graag toe in een eindgesprek en passen waar nodig dit verslag nog aan. We bespreken het verslag graag met alle de betrokken partijen om zo te zorgen dat iedereen snapt wat de uitkomst van het verslag is en  mensen geen kunstje uitvoeren die in een overdracht verloren kan gaan.

We geven geen therapie of behandeling maar gaan er vanuit dat je met wat aanpassingen in de wereld om je heen weer kan genieten van het leven.

Neem de tijd voor onze vragenlijst